Skattepapirer - Årsregnskap

Synes du skattemelding og årsregnskap er vanskelig? Vi hjelper din bedrift gjennom å systematisere nødvendig dokumentasjon, utarbeide årsregnskapet og sørge for at skattepapirene blir utfylt og innsendt i henhold til regelverket og til riktig tid.

 • Avstemming og kontroll av regnskapet
 • Dokumentasjon av balanse
 • Innsendelse av aksjonærregisterregisteroppgave
 • Utarbeidelse av skattemelding med tilhørende skjemaer
 • Næringsoppgave med vedlegg
 • Skatteberegning / Endring av forhåndskatt
 • Årsoppgjørdisponeringer
 • Rådgivning vedrørende utbytte
 • Utarbeidelse og innsendelse av årsregnskap med noter
 • Bistand til årsberetning
 • Bistand til styre- og generalforsamlingsprotokoller


Med vår brede erfaring, også fra bedriftsledelse kan vi være en rådgiver/samtalepartner for deg og sin bedrift.