Andre tjenester

Vi bistår med alt formelt papirarbeid med oppstart av et selskap, diverse selskapsendringer og eventuell nedleggelse.

 

  • Etablering av selskap / Valg av selskapsform
  • Stiftelse av selskap / Stiftelsesdokumenter
  • Aksjeeierbok / Aksjebevis / Aksjetransaksjoner
  • Aksjonærregister
  • Omdanning
  • Opphør / Sletting
  • Transaksjoner mellom nærstående
  • Selskapsendringer, eksempelvis navn / adresse / styreendring / signatur / vedtektsendringer