Lønn og lønnskjøring

Vi i Ajour holder oss oppdatert på lover og regler rundt lønn, slik at dine ansatte får rett lønn til rett tid. Lønnsslippene blir sendt ut til den enkelte ansatte via epost eller post. Vi sørger også for at alle rapporter og oppgaver til myndighetene blir sendt inn til riktig tid.

  • Lønnsslipper
  • Betaling av lønn og forskuddstrekk
  • Bistand og kontroll av reiseregninger og ansattutlegg
  • Bilgodtgjørelse
  • Diettgodtgjørelse
  • Avstemming, utarbeidelse og innsendelse av a-melding (skatt og arbeidsgiveravgift)
  • Avstemming og utbetaling av feriepenger
  • Utarbeidelse av sammenstillingsoppgaver til ansatte
  • Bistand ifm. refusjon av sykepenger, andre refusjoner,
  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)