Rapportering, budsjettering, likviditetsstyring

Rapportering er en viktig del av regnskaparbeidet for å kunne kartlegge selskapets økonomiske situasjon. I den forbindelse utarbeider vi rapporter for hvert kvartal tilpasset kundens behov. Du velger selv hvor ofte og hvordan du vil ha regnskapet presentert.

  • Rapportering
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring
  • Analyser